Vyberte stranu

MOBIS LAMP SHOP CZ

REALIZAČNÝ PROJEKT Kompresorová stanica 10.500 Nm3/hod 3x turbokompresor 1x šróbový kompresor 2x adsorpčný sušič vzduchu Príslušenstvo   Strojovňa chladiacej vody pre proces a chladenie kompresorov cca 12.400 MW 6 x chladiaca veža 150m3 nádrž chladiacej vody...
WMU Bavaria

WMU Bavaria

Projekt v úrovni „DETAIL DESIGN“ pre novobudovaný priemyselný závod dodávateľa častí BMW. Zdravotechnika – lisovňa, zvarovňa, office Chladiaca voda – návrh zdroja a rozvodov pre zvarovňu a pripravované budúce etapy, adiabatické chladiče...
PSA rozšírenie kancelárií v TR09

Peugeot Citroën Automobile

TECHNICA, s.r.o. sa podieľa na zvyšovaní energetickej účinnosti závodu v Trnave. Spracovanie štúdie na využitie chladiacej vody na predohrev vzduchu privádzaného do zvarovne núteným vetraním.