Vyberte stranu

TECHNICA, s.r.o. sa podieľa na zvyšovaní energetickej účinnosti závodu v Trnave. Spracovanie štúdie na využitie chladiacej vody na predohrev vzduchu privádzaného do zvarovne núteným vetraním.

IMAG0886