logo

BIM model existujúceho zdroja tepla  – parná kotolňa

BIM Model

parná kotolňa 

 • Parné kotle 3 x 18t/h 
 • Parné a kondenzátne potrubie
 • Stavba
logo_new

JL Arena, Liptovský Mikuláš, 2022

Rekonštrukcia zdroja tepla pre 2 hokejové haly a hotel

 • Vykurovanie 2x175kW
 • Zemný plyn
 • Studničná a technologická voda
 • Príprava teplej úžitkovej vody 
logo

Envien Group, Závod na výrobu biopalív, Leopoldov, 2021

Realizačný projekt v BIM

Chladenie výmenníkov kondenzácie metanolových pár 

 • Chillery 2x230kW
 • Chladiaca voda
 • Vežová voda
newlogointer

InterTechnic, Výrobný závod, Liptovský Mikuláš, 2021

Tvorba BIM modelu existujúcej prevádzky strojárskej výroby

 • Stavba
 • Výrobná technológia
 • Vykurovanie
 • Stlačený vzduch
 • Elektro – prípojnicový systém
 • Hasiace prístroje
 • Požiarna vody, hydranty
sicrystal
SiCrystal Norimberg, Nemecko, 2017-2018
Realizačný projekt v REVIT 3D a v ACAD

Prestavba bývalého logistického centra na vysoko špecializovanú výrobu s čistými procesmi. Výroba monokryštalických kremíkových polovodičových waferov.

 • Vykurovanie
 • Chladiaca voda
 • Stlačený vzduch
 • Zdravotechnika
 • Procesná voda
 • Klimatizácia priestorov
 • Čisté procesy
takenaka
Chemický závod, Geleen, Holandsko 2019-2020

Modifikácia projektov, prestavba,  koordinácia, uvedenie do prevádzky, skutočné vyhotovenie

 • Chladiaca voda
 • Chillerová voda
 • Demineralizovaná voda
 • Para
 • Rozvody procesných chemikálií
architekti
Bytový Dom Magurská ulica, Bratislava

Výstavba nového bytového domu v Bratislave

Projekt pre stavebné povolenie

 • Vykurovanie
 • Klimatizácia
land-rover-jag
JAGUAR LAND ROVER 2017

Realizačný Projekt v REVIT 3D – Zvarovňa

 • Vykurovanie
 • Chladiaca voda
 • Stlačený vzduch
 • Argón
demanova-village
Demänová Village

Projekt pre Stavebné Povolenie Apartmánové domy

 • Vykurovanie
architekti
Bytový Dom Rovinka

Projekt pre Územné Rozhodnutie 

 • Vykurovanie
 • Elektro
 • ZTI
 • Prípojky
kupalistko-tornala
Biotopové kúpalisko Tornaľa 2016-2018

Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt

Technológia biotopu, filtrácie a napojenia atrakcií, odpadovej vody, ošetrenia UV a ozonizácia, vodná plocha 15.000m2

mobis
MOBIS LAMP SHOP 2016

Realizačný projekt

Kompresorová stanica 10.500 Nm3/hod

 • 3x turbokompresor
 • 1x šróbový kompresor
 • 2x adsorpčný sušič vzduchu
 • Príslušenstvo

 

Strojovňa chladiacej vody pre proces a chladenie kompresorov cca 12.400 MW

 • 6x chladiaca veža
 • 150m3 nádrž chladiacej vody
 • Čerpadlá
 • Úprava vody
 • Príslušenstvo
weser
WMU Bavaria 2015

Projekt v úrovni „DETAIL DESIGN“ pre novobudovaný priemyselný závod dodávateľa častí automobilov BMW.

Zdravotechnika – lisovňa, zvarovňa, office

Chladiaca voda – návrh zdroja a rozvodov pre zvarovňu a pripravované budúce etapy, adiabatické chladiče

Stlačený vzduch – návrh zdroja a rozvodov stlačeného vzduchu pre lisovňu a zvarovňu

Vykurovanie – návrh zdroja a rozvodov pre office, lisovňu a zvarovňu

danfoss

Danfoss Power Solutions 2014

Realizačný projekt nového systému zdroja a rozvodov chladiacej vody. Adiabatické chladiče YORK.

psa
Peugeot Citroën Automobile 2014
 

TECHNICA, s.r.o. sa podieľa na zvyšovaní energetickej účinnosti závodu v Trnave.

Spracovanie štúdie na využitie chladiacej vody na predohrev vzduchu privádzaného do zvarovne núteným vetraním.

wia
Hyundai WIA 2014

Európsky Service Center spoločnosti HYUNDAI WIA v Nemecku.

Projekt vzduchotechniky, vykurovania, stlačeného vzduchu, chladiacej vody v rozsahu „detail design“.

krauss
Krauss Maffei Sučany 2014

Dodávateľ prvotriednych produktových, procesných a systémových riešení vstrekovania, reaktívneho lisovania a aizácie výroby.

Rozšírenie závodu v Sučanoch.

Návrh nového zdroja a rozvodov chladiacej vody. Chladiace veže B.A.C. Projekt technológie a silnoprúdu v rozsahu pre stavebné povolenie.

sungwoo

SUNGWOO Hitech, Žilina

Výrobca vnútorných oceľových dielov pre automobily. Rozšírenie Žilinského závodu.

Chladenie technológie 1900kW

Projekt pre stavebné povolenie klient Niersberger SLOVAKIA, s.r.o.