NávrhY systémov technického a technologického zariadenia priemyselných podnikov

 • Priemyselné chladenie
 • Stlačený vzduch
 • Vykurovanie
 • Para
 • Médiá

Návrhy technického zariadenia budov

 • Vykurovanie
 • Klimatizácia
 • Zemný plyn
 • Zdravotechnika
 • Vzduchotechnika

Tvorba BIM modelov nových a existujúcich budov a prevádzok

 • Tvorba BIM modelov
 • Tvorba užívateľského rozhrania 
 • Programovanie obojstranne updatovateľných výstupov do excel
 • Tvorba 2D výstupov

Kompletný servis pre architektov a kontraktorov

 • Kompletné spracovanie návrhu profesií TZB
 • Koordinácia profesií TZB a stavby
 • Projekty pre územné konanie, stavebné povolenie, realizačné projekty, projekty skutočného vyhotovenia

Technické a ekonomické štúdie

 • Posúdenie technických a ekonomických aspektov navrhovaných technológií TZB

Simulácie prúdenia plynov a kvapalín

 • Počítačové simulácie prúdenia plynov a kvapalín v zložitých rozvodoch