Vyberte stranu

Projekt v úrovni „DETAIL DESIGN“ pre novobudovaný priemyselný závod dodávateľa častí BMW.

Zdravotechnika – lisovňa, zvarovňa, office

Chladiaca voda – návrh zdroja a rozvodov pre zvarovňu a pripravované budúce etapy, adiabatické chladiče

Stlačený vzduch – návrh zdroja a rozvodov stlačeného vzduchu pre lisovňu a zvarovňu

Vykurovanie – návrh zdroja a rozvodov pre office, lisovňu a zvarovňu

 

 

WMU CA section WMU CW section WMU CW layoutwmu_niederaichbach-1-xl